လက္ခုပ္သံ  

Posted by IDEA MAGAZINE

Thursday, August 20, 2009လက္ခုပ္သံ

(၁)
ကားလမ္းတစ္ဘက္ကလက္ခုပ္သံဖ်ဳိးဖ်ဳိးေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ၾကားရသည္။
ထုံးစံအတုိင္းဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္လွည့္ၾကည့္ေလ့မရွိ။
ႀကီးက်ယ္သည္ေတာ့မဟုတ္။
ကၽြန္ေတာ့္တြင္အမည္ရွိသည္။
လက္ခုပ္သံသည္ ကၽြန္ေတာ့္အမည္မဟုတ္။
လက္ခုပ္သံသည္ ကၽြန္ေတာ္ပ်ာပ်ာသလဲထထူးရမည့္ ကၽြန္ေတာ့္ Boss၏ ငွက္ဆုိးထိုးသံမဟုတ္။
လက္ခုပ္သံသည္ ကၽြန္ေတာ့္အားႏွဖါးႀကိဳးရန္အၿမဲတမ္းအဆင့္သင့္ျဖစ္ေနတတ္သည့္ခ်စ္သူ၏ပ်ားရည္စိမ္ထားေသာ ၿပံဳးရယ္သံမဟုတ္။
လက္ခုပ္သံသည္မေကာင္းမႈတစ္ခုအားမီးညွိရန္ဓါတ္ေငြ႕မီးျခစ္ကိုဖိျခစ္လို္က္သည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထား ေသာအံႀကိတ္သံမဟုတ္။
လက္ခုပ္သံသည္ဂြာတာနာမိုအက်ဥ္းစခန္း၏နာက်င္ေလးလံေနေသာပင္မတံခါးဖြင့္သံ၊ပိတ္သံမဟုတ္။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့
လက္ခုပ္သံသည္ဘယ္အခ်ိန္ၾကားၾကားလဲြမွားရန္မရွိသည့္မုိးထစ္ခ်ဳန္းသံ၊ထူးျခားေသာအသံရွင္တမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာက္လုံး၊ ဦး၀င္းဦး၊ ေက်ာ္ဟိန္း၊ ေဇာ္၀မ္း၊ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၊ စီလုိင္းဒီယြန္၊ ေမာင္ေၾကးမုံ၊စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊ရာဇာေန၀င္း၊ အာမီနမ္၊ေလးျဖဴ၊ေဇာ္၀င္းထဋ္၊ ဒိုးလုံး၊ ဂရင္းေဒး၊ ျဖဴ ျဖဴေက်ာ္သိန္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဘႀကီးေထာ္လာဂ်ီတုိ႕၏အသံမ်ားမဟုတ္။
ထုို႕ေၾကာင့္
ကားလမ္းတစ္ဖက္က လက္ခုပ္သံမ်ားသည္
ကားလမ္းတစ္ဖက္မွကၽြန္ေတာ့္လွမ္းလက္စေျခလွမ္းမ်ားကိုတုန္႕ေႏွးရပ္တံ့သြားေစရန္ဆဲြေဆာင္ ႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါ။
သို႕ေသာ္
ထုိလက္ခုပ္သံသည္ သူရည္ရြယ္ရာသူတစ္စုံတစ္ဦးလွည့္မၾကည့္မခ်င္းရပ္နားမည့္ပုံမေပၚပါ။
ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ ……..ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ …….ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ ……….
ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွလူမ်ားကို အကဲခတ္ၾကည့္လုိက္မိသည္။ အခ်ဳိ႕ကထုိလက္ခုပ္သံၾကားရာသို႕လွမ္း ၾကည့္လိုက္ေသာ္လည္း
အဆက္အစပ္မရွိသည္၌ လွမ္းလက္စေျခလွမ္းမ်ားကိုပုံမွန္ပင္ဆက္လ္ကေရြ႕လ်ားေနခဲ့ၾကပါ သည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္မွလမ္းေလွ်ာက္လာေနၾကေသာ သူတုိ႕ကိုငဲ့ေစာင္းၾကည့္မိလိုက္ ပါသည္။
မည္သို႕မွမထူးျခား။
ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ ….ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ …….ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္၊ ……..ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုမ်ားလား။
မုိက္မဲေသာအေတြးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္းအျခားသူမ်ားကို လက္ခုပ္တီးၿပီးေခၚတတ္သူ မဟုတ္။
လက္ဖက္ရည္ဆုိင္၌စားသုံးသူအခ်ဳိ႕က စားပဲြထုိုးလူငယ္ေလးမ်ားကို လက္ခုပ္သံ၊လက္ေဖ်ာက္တီး သံ၊စုတ္ထုိးၿပီးေခၚသံတုိ႕ျဖင့္ ေခၚငင္ဆက္ဆံခဲ့ၾကရာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္မွာၾကားထဲမွ မဆီမဆုိင္ မ်က္ႏွာ၀င္ပူေနတတ္သူျဖစ္သည္။
ေျပာရလွ်င္
ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူမ်ားကိုလက္ခုပ္သံျဖင့္မေခၚတတ္သလုိ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလက္ခုပ္သံျဖင့္ ေခၚ ပါကလည္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
တစ္ခုေျပာျပထားစရာရွိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ၿမိဳ႕ကေလးတြင္ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးဆန္ဆန္ Taxi မရွိပါ။
ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေနေသာလမ္းမေတာ္လမ္း လမ္းမေပၚတြင္လည္း ျမင္း . .အစရွိေသာသတၱ၀ါတုိ႕ ကိုအသုံးျပဳေသာယာဥ္မ်ား ငွားရမ္းစီးနင္းျခင္းကိုလည္းခြင့္ျပဳမထားပါ။
ထုိ႕ေၾကာင့္
အငွားယာဥ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွသြားလာေနၾကေသာ၊ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္မွ သြားလာေနၾကဆဲ ပုဂိဳလ္မ်ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း
ထုိလက္ခုပ္သံကအဆက္မျပတ္ေခၚငင္၊ အဆက္အသြယ္ျပဳေနသည္မဟုတ္ပါက …….
ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ . . ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ …… ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္၊…….။

(၂)
ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ …….. ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ ……… ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊………….
ကၽြန္ေတာ္လွမ္းၾကည့္လိုက္မိပါသည္။
ေျခလွမ္းမပ်က္လွမ္းၾကည့္လိုက္မိပါသည္။
လွမ္းလက္စေျခလွမ္းကိုအသာရပ္လုိက္ၿပီး လွမ္းၾကည့္လိုက္မိပါသည္။
(ရုတ္တရက္ရပ္လိုက္ပါက ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္မွလူမ်ားကၽြန္ေတာ့္ကို၀င္တုိက္မိမည္ျဖစ္ပါသည္။)
လက္ခုပ္တီးေနသူသည္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေရွ႕တြင္ရပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ရာဇာကေဖးျဖစ္သည္။ေခြးေျခပုကေလးမ်ားတြင္လက္ဖက္ရည္ထုိင္ေသာက္ေနသူအခ်ဳိ႕ရွိေန သည္။
ထုိသူကေတာ့ ထုိဆုိင္ေရွ႕တြင္ရပ္ၿပီးအားရပါးရလက္ခုပ္တီးေနဆဲ။
ပဲြလမ္းတစ္ခုခုတြင္ ပရိသတ္က ႏွစ္သက္၍လက္ခုပ္တီးအားေပးသံႏွင့္မတူ။
သူ႕အသိတစ္ေယာက္ေယာက္ကိုေတြ႕လိုက္ရ၍၀မ္းသာအားရလက္ခုပ္တီးေခၚေနဟန္။
ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ …… ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ …….. ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္၊ ………
သာမန္လူတစ္ေယာက္၏ဟန္ပန္အတုိင္းပင္။ သူ႕အလုပ္ကို သူကိုယ္တိုင္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ေဆာင္ ရြက္ေနသူတစ္ဦးပုံ။
သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ခင္မင္ရင္းစဲြမရွိပါ။
သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္မည္သို႕မွပါတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေထာက္ခံေပးမည့္ရပ္ကြက္လူႀကီးရွိပါ သည္။
သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္၊အနာဂတ္ပုံရိပ္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားမရွိေၾကာင္း ပန္းခ်ီ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက၀င္ေရာက္ေျပာဆုိေပးရန္အသင့္ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ မည္သူ႕ကိုမွ်ေခၚေနသည္မဟုတ္။ (သူ႕အေတြးထဲတြင္ေတာ့ သူေခၚသည့္သူသည္ အခိုင္ အမာရွိခ်င္ရွိေနပါမည္။)
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ သူလက္ခုပ္တီးေခၚေနသည့္သူသည္
ယခုအခ်ိန္ …၊ ယခုလမ္းေပၚတြင္ လုံး၀ရွိမေနျခင္းပင္။
လူအမ်ားက သူ႕ကိုအာရုံစိုက္လာေစရန္ႀကိဳးစားေနဟန္လည္းမတူပါ။
တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုလွည့္ဖ်ားရန္၊ သို႕မဟုတ္ ေစာ္ကားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနပုံလည္းမရ။
သူ႕ကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ၿမိဳ႕သားအခ်ိဳ႕ကသိသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ၿမိဳ႕ကေလးသို႕သူေရာက္လာသည္မွာသိပ္မၾကာေသး။
တစ္ခ်ိန္က ဘယ္လိုေလကိုရွဴၿပီးဘယ္လုိအသက္ရွင္ခဲ့သည္မသိ။
ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ဳိ႕ေျပာျပဖူးသည္ကေတာ့
တစ္ေနရာရာတြင္ ခဏရပ္မည္။
သူ႕မ်က္စိႏွင့္သာျမင္ႏုိင္သူတစ္ဦးဦးကိုလက္ခုပ္တီး၍ေခၚေနမည္။
အနည္းငယ္ၾကာလွ်င္ေတာ့ သူ႕လက္ခုပ္သံကိုရုတ္သိမ္းရင္း၊ေခါင္းခါရမ္းရင္း ေရြ႕လ်ားထြက္ခြာ သြားေလ့ရွိသည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။

(၃)
လက္ခုပ္သံအေရာင္းအ၀ယ္ကိုလုပ္သူမ်ားရွိပါက ကၽြန္ေတာ္တို႕ၿမိဳ႕ကေလးသို႕လႊတ္လိုက္ပါ။
ေနာက္တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ခန္႕ေတာ့ သူရွိေနဦးမည္ထင္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ကိုမေခၚသည့္အသံကိုၾကားမိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္အေျခအေန၌ ကၽြန္ေတာ္ရပ္တံ့ခဲ့မိပါသည္။
မိတ္ေဆြ …….
လက္ခုပ္သံကိုၾကားေနဆဲလား။
ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ …… ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ ……. ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္၊ ………။
ႏုိင္မြန္ေအာင္သြင္

This entry was posted on 4:45 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

6 comments

Anonymous  

သိသိရက္နဲ႔လွည္႔ၾကည္႔ခဲ႔မိတယ္... ေ၀ဒနာ .. ဒါမွမဟုတ္ ကရုဏာေၾကာင့္ရယ္။

Anonymous  

This comment has been removed by the author.

This comment has been removed by the author.

လက္ခုပ္သံ ကို လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးျပီးအားေပးလိုက္ပါတယ္ ...။

အိျႏၵာ  

ကဗ်ာလည္း မဟုတ္ဘူး..

စကားေျပကိုမ်ား..ကဗ်ာတဲ့...:P

မမေရ...အဲဒါ ႏိုင္မြန္ေအာင္သြင္ေရးတာေဟ့လို႔ခ်ျပခ်င္လိုက္တာ

ဒင္း..ႏိုင္မြန္ေအာင္သြင္လဲ သိမယ့္ပံုမေပၚ

သေဘာက်မိတယ္ ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာေတြကို ဘယ္သူ႔ကို္မွဂရုမစိုက္ဘဲလုပ္နိုင္တဲ႔ လက္ခုပ္တီးသူကိုပါ

ကိုယ္လည္း အဲဒီလိုျဖစ္သြားတဲ႔တေန႔မွာ လြတ္ေျမာက္နိုင္မယ္ထင္ရဲ႔


ဂ်ဴ