ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေတး  

Posted by IDEA MAGAZINE

Thursday, August 20, 2009ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေတး

မေပ်ာ္ဘူးဆုိတာကို ေတးဆုိၿပီ
ဟုတ္ပါ့မလား
မေပ်ာ္မွေတာ့ ေတးဆုိပါ့မလား
မေပ်ာ္ဘူးဆိုတာကို ေတးဆုိၿပီ
မေပ်ာ္ဘူးဆိုတာကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးကို ေတးဆုိၿပီ
ေရာက္ေအာင္ေလွာ္ရမွာမုိ႕

သုခမိန္လႈိင္

This entry was posted on 5:15 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

4 comments

ေပ်ာ္တယ္ေဟ့ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့
ေပ်ာ္ပါတယ္ေဟ့ ေပ်ာ္တယ္ေဟ့

သိပ္လွတဲ႔ကဗ်ာေလး ...

ဆန္႔က်င္မႈေတြအတူတူသြားတယ္

ဆန္႔က်င္မႈေတြအတူတူသြားၾကျပီ

ဒါဟာ ေၾကာက္စရာ

ဂ်ဴ

ကြန္မန္႔မထားခဲ့ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ကြန္႔မန္႔ေတာ့မယ္
ဟုတ္ပါ့မလား
ကြန္႔မန္႔မထားခဲ့ခ်င္တဲ့ကိစၥ ကြန္႔မန္႔ထားခဲ့လို႔ျဖစ္ပါ့မလား
ကြန္မန္႔မထားခဲ့ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ကြန္႔မန္႔ေတာ့မယ္...
အပိုအလိုမရွိ အတိအက် ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ဆီကိုေပါ့...♥