ေခတ္ၿပိဳင္ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္နဲ႔ကမာၻႀကီး

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးက သီေရတာကျပ လူ႕ဘ၀ကလည္း သီေရတာကျပ
(ညက ကၽြန္ေတာ္ အိပ္မက္ခုႏွစ္လႊာတိတိပရိုဂရမ္ရတယ္)
စေကာ့တလန္မွာ ပင္လယ္ဖ်ံေကာင္ကို ဘယ္သူမွသတ္လို႕မရ ပိတ္ပင္ထားပါ တယ္
ေ၀လနယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရွားပါးငွက္ႏွစ္ေကာင္ကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိတယ္
မကၠဆီကိုမွာ ပင္လယ္လိပ္သတ္ျဖတ္မႈကို တားျမစ္ထားတယ္။ ပင္လယ္လိပ္ေတြ ရွားပါးေနၿပီ
(ညက ကၽြန္ေတာ္ အိပ္မက္ခုႏွစ္လႊာတိတိပရိုဂရမ္ရတယ္)
လမ္းေလွ်ာက္တုန္းေလထု ညစ္ညမ္းတာ သတိမရရင္ ဘ၀လည္းညစ္ညမ္းမယ္
ကာေရဘီယန္ကၽြန္းစုေတြမွာ ပင္လယ္ေမ်ာကၽြန္းေတြနည္းရင္ ငါးေတြေပါက္ဖြား မႈ နည္းလာမယ္
ဂရင္းေဟာက္ဂက္(စ္) ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလ့လာေနၾကတယ္ ႏွစ္(၂၀)အတြင္း ရာသီဥတုဟာ ကေမာက္ကမ ေခးေအာ့(စ္)ျဖစ္ေနသေရြ႕
(ညက ကၽြန္ေတာ္ အိပ္မက္ခုႏွစ္လႊာတိတိပရိုဂရမ္ရတယ္)
ဂ်ပန္က ၾသစေၾတးလ်ကို ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ့လာဖုိ႕ အကူအညီေတာင္း တယ္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မႈ ကမာၻဘုံညီညြတ္ေစမလား။ အထီးက်န္မႈမရွိေစရ။
(ညက ကၽြန္ေတာ္ အိပ္မက္ခုႏွစ္လႊာတိတိပရိုဂရမ္ရတယ္)
ပင္ဂြင္းငွက္ေတြ ပင္လယ္ဖ်ံေတြ ေရကူးတဲ့ငွက္ေတြ မပ်ံတဲ့ငွက္ေတြ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဒါဏ္ခံၾကရ
အာတိတ္သမုဒၵရာက ေရခဲျပင္ေတြေပ်ာ္ၾကလာေနၿပီ global ပူေႏြးမႈ
လူဘ၀အပူေတြဟာ ဂလုိဘယ္အေရေပ်ာ္မႈကို ဘယ္လိုဆက္ေနသလဲ
(ညက ကၽြန္ေတာ္ အိပ္မက္ခုႏွစ္လႊာတိတိပရိုဂရမ္ရတယ္)
ဂ်ီ (8) ၀န္ႀကီးေတြ မ်ဳိးပြာဗီဇကဲြျပားမႈကို အေထာက္အကူျပဳဖုိ႕ ေတာင္းပန္ခန္းမွာ အစၥေရးက စပိုင္ဒါပင့္ကူေတြဟာ သားေမြးမႈကို ထက္ျမက္စြာလုပ္ေနၾက
(ညက ကၽြန္ေတာ္ အိပ္မက္ခုႏွစ္လႊာတိတိပရိုဂရမ္ရတယ္)
ပါကစၥတန္က Nazir Mirani က မ်က္ကန္းေ၀လငါးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္လာတာ မ်ဳးိဆက္(၃) ဆက္ရွိခဲ့ၿပီ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ သဘာ၀အေပၚခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခဲ့ ၿပီ မဟုတ္လား
(ညက ကၽြန္ေတာ္ အိပ္မက္ခုႏွစ္လႊာတိတိပရိုဂရမ္ရတယ္)
ငွက္မေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ငွက္ထီးတစ္ေကာင္ထက္ ပိုပိုၿပီး မိတ္လိုက္လဲဆုိတာ သုေတသနလုပ္ေနၾကၿပီ
ငွက္ထီးေတြကေရာ . . . . . .?
(ညက ကၽြန္ေတာ္ အိပ္မက္ခုႏွစ္လႊာတိတိပရိုဂရမ္ရတယ္)

ၿငိဏ္္းေ၀

This entry was posted on 4:48 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments