နာရီေသေပၚကအၿပံဳး  

Posted by IDEA MAGAZINE

Thursday, August 20, 2009


နာရီေသေပၚကအၿပံဳး

ပြတ္သပ္ေခ်ာ့ျမွဴျခင္းေတြနဲ႔
ရႈခင္းေလးဟာ ရႈခင္းေလးအတုိင္း တည္တည္တံ့တံ့ . . . .
နာရီေတြေပၚ
အျဖစ္အပ်က္ေတြက ျဖတ္စီးေတာ့
ခံစားမႈေတြ တမ်ဳိးတျမည္ေျပာင္းတယ္
ဒဏ္ရာက
ညအေမွာင္ထဲ ေခ်ာင္းအရိုက္ခံရျခင္းပဲ
ေနာက္လွည့္ျပန္ေျပာဖုိ႕ျပင္ေတာ့
အခို္းအေငြ႕ဆန္ဆန္ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ရွလို႕
အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းမွာ
လက္ဆင့္ကမ္းအေတြးေတြဆင့္ေခၚလာသလား
ျဖစ္ၿပီးသမွ်ေတြ အသစ္ျပန္ျဖစ္တယ္
အကင္းေသဒဏ္ရာက
ေညွာ္မိသလို အပူတျပင္းထဖ်ားတယ္
ေ၀းေ၀းက
ရထားတစ္စင္း ဥၾသထဆဲြလုိက္သံက
နာရီေသေပၚ တရြတ္တုိက္ဆဲြေခၚသြားေတာ့တယ္ . . . ။

လင္းသစၥာဦး(သရက္)

This entry was posted on 4:51 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments