နိစၥဓူ၀  

Posted by IDEA MAGAZINE

Thursday, August 20, 2009


နိစၥဓူ၀

ပစ္မွတ္ကို ဦးတည္ခဲ့ၾကာဆုိေပမယ့္
တစ္သီးစားရာသီေတြပဲ ထူထပ္လာခဲ့တယ္
ျမစ္ကိုအလ်ားလိုက္ကူးခတ္ဖုိ႕ေတာ့ မရည္ရြယ္ပါဘူး
ေန၀င္ေနထြက္သာဓကနဲ႔
ေတာမီးကို အေရာင္ခြာခ်ယုံပါ
ျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာခဲ့ေပါ့
မုိးခါေရေတြ တစ္ေတာလုံး၀င္းပေနလိုက္ပုံ
အိပ္မက္ကို လႈပ္ကိုင္ႏႈိးထရင္း
အေမွာင္မွာ အေရာင္မကဲြေတာ့ဘူးအေမ။

ခိုင္လြင္ေကာင္းဇံ

This entry was posted on 4:54 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments