ၾကယ္ကၾကယ္လိုေၾကြ  

Posted by IDEA MAGAZINE

Thursday, August 20, 2009


ၾကယ္ကၾကယ္လိုေၾကြ

ၾကယ္ေတြ
ေၾကြေနတယ္။
……….အစရွိသူေတြလို မဟုတ္တဲ့
……….အစရွိသူတစ္ခ်ဳိ႕လုိ
ၾကယ္ေတြ
ေၾကြေနတယ္။
သိမွတ္ခံစားတတ္သူမ်ား
ခံစားသိမွတ္ေစဖုိ႕
တစ္ကိုယ္ေတာ္စိတ္ရိုင္းျပဇာတ္ထဲမွာ
ၾကယ္ေတြ
ေၾကြေနတယ္။
နိစၥဓူ၀
ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးေနတဲ့
ဦးေခါင္းခြံအလြတ္ေတြရဲ႕ အိပ္မက္မွာ
ၾကယ္ေတြ
ေၾကြေနတယ္။
မုိးၿပိဳမွ ေၾကာက္ေနတဲ့
ဘ၀ပ်က္လူသားတုိ႕ရဲကေကာင္းကင္မွာ
ၾကယ္ေတြ
ေၾကြေနတယ္။
ၾကယ္ျဖစ္မွ ေၾကြလုိ႕ရတဲ့ၾကယ္
ၾကယ္ျဖစ္ၿပီးမွပဲ
ၾကယ္ေတြ
ေၾကြေနတယ္။ ။

ဖိုးဏီ

This entry was posted on 5:07 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 comments

အေတြးတစ္ခုေခါင္းထဲေရာက္ခဲ႔တယ္

ဟုတ္တာေပါ႔ ၾကယ္ေတြတယ္ဆိုတာျဖစ္ေအာင္

ၾကယ္ေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ရတယ္ ျပီးေတာ႔ေၾကြရတယ္ အေတြးေတြတစ္ခုျပီးတစ္ခု တစ္ထပ္ျပီးတစ္ထပ္

ဂ်ဴ