တစ္ခုခုကိုေျပာမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ထပ္ေျပာမယ္

တစ္ခုခုကိုေျပာမယ္။
ၿပီးေတာ့
ထပ္ေျပာမယ္။
မုိးအေၾကာင္း၊ေလအေၾကာင္း၊
ေတာအေၾကာင္း၊ေတာင္အေၾကာင္း
မုိးေရထဲကေၾကာင္အေၾကာင္း၊
မုိးခါးေရထဲက ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ေကာင္ေတြအေၾကာင္း၊
ဒီေန႕ပိုေအးတယ္၊
ဒီေန႕ ပိုေအးတယ္ နဲ႔
အေလာသုံးဆယ္ၿပီးဆုံးသြားျပန္တဲ့
ကေလာေဆာင္းအေၾကာင္း၊
ေလာေလာဆယ္ေစာင္းေနတဲ့လမ္းေတနဲ႔
မေခၚဘူး၊
မေျပာဘူး . . ဆုိတဲ့အေၾကာင္း
အေၾကာင္းတစ္ခုခုကို ခုၿပီး
တစ္ခုခုကိုေျပာမယ္။
ၿပီးေတာ့
ထပ္ေျပာမယ္။
ေျမြမေသ၊တုတ္မက်ဳိး၊
မႈိခ်ဳိးမွ်စ္ခ်ဳိး၊ ကၽြဲပါးေစာင္းတီး၊
လွ်ာအရုိးမရွိ . . ၊
ၿမိဳ႕ရြာေတြတုိးခ်ဲ႕သလို
ဘတ္စ္ကားေတြတုိးခ်ဲ႕သလို၊
စကားေတြတုိးခ်ဲ႕မယ္၊
ဦးေႏွာက္အနိမ့္အျမင့္
ႏွလုံးသားအက်ယ္အ၀န္း
စဥ္းစားလို႕ျဖစ္သမွ်
ခံစားလို႕ရသမွ်
အခ်က္ျပပါ။
ဟြန္းတီးပါ။
အရွိန္ႏႈန္းျမွင့္
သပ္သပ္ယပ္ယပ္
ေကြ႕ခ်လိုက္ပါ။
(ယာဥ္စည္းကမ္းကို လိုက္နာဖုိ႕လိုပါသည္)
အာရုံေၾကာမ်ား၏လားရာအတုိင္း
တစ္ခုခုကိုေျပာမယ္။
ၿပီးေတာ့
ထပ္ေျပာမယ္။
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္
ေသေသခ်ာခ်ာ
ေစ့ေစ့စပ္စပ္
ပါးစပ္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္
စိတ္ထဲကျဖစ္ျဖစ္
တစ္ခုခုကိုေျပာမယ္။
ၿပီးေတာ့
ထပ္ေျပာမယ္။
ပဲြေနပဲြထုိင္သြား ၀ါက်မ်ား . . .
ဒီဖက္ကိုၾကြပါခင္ဗ်ာ။
သုံးေဆာင္ပါဦးခင္ဗ်ာ။
ရင္ကိုဖြင့္ၿပီး
ခင္ဗ်ားရဲ႕အသည္းႏွလုံးနဲ႔
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဓါးသြားကိုသုံးေဆာင္ပါ။
က်က်နနသုံးေဆာင္ပါ။
အဆုံးစြန္သုံးေဆာင္ပါ။
ဒီလိုယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း၊
ဒီလိုအေၾကာင္းအရာမ်ဳိး၊
ဒီလို
သူလို ကိုယ္လိုရက္စက္မႈမ်ဳိးေတြနဲ႔
တခမ္းတနားေကာက္က်စ္မႈေတြထဲ
ဒီလို
တစ္ခုခုကိုေျပာမယ္။
ၿပီးေတာ့
ရင္ကိုဖြင့္ၿပီး
ခင္ဗ်ားရဲ႕အသည္းႏွလုံးနဲ႔
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဓားသြားကို သုံးေဆာင္ပါ။
ဒီလုိယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း၊
ထပ္ေျပာခဲ့မယ္။ ။
ႏုိင္မြန္ေအာင္သြင္

This entry was posted on 6:20 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments