ေရာဂါဘယမ်ားကုစားရန္ဖိတ္စာနွင့္တကြ
အထက္မေဖာ္ျပပါ ေသာက္ေဆး ထိုးေဆးမ်ားကိုမွီ၀ဲ၍
အသက္ရွည္ရာ အနာမဲ့ေၾကာင္း။ အရႈပ္အေထြးမ်ားသည္သာ
ယေန႕အထိ၊မေလမလြင့္ အတက္ပညာမွအစ၊ (၉၆)ပါး
တုိ႕ရဲ႕ ဦးစီးဦးေဆာင္ဟာ ဆုံလည္ကုလားထိုင္နဲ႔ ခပ္မိန္႕မိန္႕။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ဘုံဗိမာန္သုိ႕ မကပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ အိမ္ဦးနတ္သည္သာ
ဘယ္တစ္ျခမ္းေလျဖတ္၊ စကားသံ၀ူး၀ါး။ ကိုယ္က်ဳိးနည္း
သစ္ကုိင္းလြတ္မ်ား၊ ေရာဂါရာဇ၀င္ႏွင့္တကြ
အိပ္ယာကိုပုတ္လို႕ ညာလက္ၫိႈးတထုိးထိုး။ (ငိုညည္းသံ
ပဋိပကၡမ်ား လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မဲ့ေနသလား)
အဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ ထုံနာက်င္နာမွာ ႀကိဳတင္အေပးထုတ္ခဲ့ေသာ
အေဟာသိကံ အရႈံးအဆုံးမ်ား။ ေတာင္ေ၀ွးတစ္ေခ်ာင္းလို
ေဒါက္ကနဲ လဲက်သြားပါေသာ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရး ေလာင္စာမ်ား။
အားမလိုအားမရ ဦးတည္ရည္မွန္းခဲ့ျခင္းမ်ားသည္သာ
မပ်က္မယြင္းေသာ အခက္အခဲအျဖစ္သို႕။ ဤသို႕ျဖင့္ ဉာဏ္ေစာင့္ခဲ့ပါတယ္ဆုိေသာ
အသက္ခႏၶာမ်ားသည္ အားမနာ ပါးမနာ ႏႈတ္သီးေကာင္းလွ်ာပါးခဲ့။ ဤသို႕
ကမ္းမရွိ လမ္းမရွိ လာဘ္ႀကီးတစ္ပါးသည္ ခႏၶာကိုယ္ တင္းေတာင့္လို႕
တျဖည္းျဖည္းပုတ္အဲ့။ ကိုယ္က်ဳိးရွာ ထက္ထက္ျမက္ျမက္မ်ားမွာ ဘာေအာင္၊ညာေအာင္၊
အေထာက္အထားမ်ားေပ်ာ္၀င္၊ ေခတ္ေပၚ ဘာရညာရမ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႕ၾကာမႈတုိ႕စီးေမ်ာ။
ထိုေၾကာင့္အခန္းေလးဟာ တစ္ကိုယ္စာ အထိက်ဳံ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ေဘးတိုက္
အေနအထားျဖင့္သာ ၀င္၍ ဘယ္လက္တြင္ ေရမႈတ္ကိုကိုင္၍ ေဘးတုိက္
အေနအထားျဖင့္သာထြက္ပါ။ ေအာက္မွေဖာ္ျပပါ လမ္းညႊန္ေျမပုံကို
ကိုင္စဲြ၍ ဥစၥာဓန၊ႂကြယ္၀ေစေၾကာင္း။ ။
လူလန္း

This entry was posted on 5:59 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments