သတင္း  

Posted by IDEA MAGAZINE

Wednesday, March 18, 2009

ideamagazineႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၊သတင္းအခ်က္အလက္၊ကဗ်ာ၊ေဆာင္းပါး၊ဝတၳဳ.သတင္းအႏုပညာ၊ဖက္ရွင္ႏွင့္က႑အရပ္ရပ္ကိုဤစာမ်က္ႏွာမွတင္ဆက္သြားရန္..အစီအစဥ္ရွိပါေၾကာင္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။

This entry was posted on 5:23 AM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments