ပင္လယ္ေအာ္  

Posted by IDEA MAGAZINE

Thursday, July 23, 2009ပင္လယ္ေအာ္
ပင္လယ္ကေအာ္ေနတဲ့ ပင္လယ္ေအာ္
လာခဲ့ၾက လာခ်င္တာ လာခဲ့ၾက
အေကာင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အပုပ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္
လာခဲ့ၾက
ဆားငံရည္ေတြအျပည့္ ငါမ်ိဳထားၿပီးၿပီ
ငါေစာင့္ေနတယ္
လာခ်င္တဲ့အခ်ိန္လာခဲ့ၾက
ငါဂ်က္ထိုးမထားဘူး။ ။
ေမာင္ခင္သာ(ေတာင္တြင္း)

This entry was posted on 2:04 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments