အဆင့္ျမင့္ဆံသဆုိင္  

Posted by IDEA MAGAZINE

Thursday, July 23, 2009


အဆင့္ျမင့္ဆံသဆုိင္

သံေ၀ဂေတြညွပ္ေပးပါ အမွားေတြခဏခဏ ရွည္ထြက္လုိညွပ္ေပးပါ
ေရထဲေခါင္းႏွစ္ရင္ေတာင္ ေရမစိုတဲ့ေခါင္း သူ႕ကိုလည္းေလွ်ာ္ေပးပါ
လူ၀င္ေပါက္မွာေခြးတစ္ေကာင္ပိတ္အိပ္ေနတယ္ ကန္ထုတ္လိုက္ဦး
ငါ့ေခါင္းကိုမကိုင္ခင္ လက္အရင္ေဆး ေလာကဓံေတြကပ္မပါေစနဲ႔
တစ္ခါသုံးဓားေတြေပၚမွာ ေသြးခဏခဏေပတာ ေအာင္ျမင္မႈအမွတ္တံဆိပ္ေတြလား
အေတြးအေခၚေတြ လက္ေခါက္၀တ္ၿပီး ဆုံလည္ကုလားထုိင္ေပၚမွာ က်က်နန
အစြယ္ထြက္ရမယ့္အစား မုတ္ဆိတ္ေမြးေတြ ထြက္ထြက္လာလို႕ ရိတ္ေပးပါဦး
ကတ္ဆက္ပိတ္လိုက္ပါလား မင္းတုိ႕မွာလည္း ပါးစပ္ရွိတာပဲ ေအာ္ဆုိေပါ့
ဟုိဘက္ခုံ လူမလာေသးရင္ ငါ့အေရခြံ႕ေလး ခဏခၽြတ္တင္ထားပါရေစ
ဒါမွ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ညွပ္စမ္း ေခါင္းေပါ့သြားေအာင္ ညွပ္စမ္း
ေဆးမွာေပါ့ အရယ္အမုန္းေတြ ေပ်ာက္သြားတဲ့အထိ ငါ့မ်က္ႏွာကိုေဆး
မ်က္စိမွိတ္ထားမယ္ အားလုံးၿပီးမွငါ့ကိုႏႈိး မွန္ထဲမွာ
ကိုယ့္မ်က္ႏွာကိုယ္ျပန္ျမင္ရတာရွက္လို႕။
ေၿမမႈန္လြင္

This entry was posted on 1:55 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

2 comments

“မ်က္စိမွိတ္ထားမယ္ အားလုံးၿပီးမွငါ့ကိုႏႈိး မွန္ထဲမွာ
ကိုယ့္မ်က္ႏွာကိုယ္ျပန္ျမင္ရတာရွက္လို႕။
မ်က္စိမွိတ္ထားမယ္ အားလုံးၿပီးမွငါ့ကိုႏႈိး မွန္ထဲမွာ
ကိုယ့္မ်က္ႏွာကိုယ္ျပန္ျမင္ရတာရွက္လို႕။
မ်က္စိမွိတ္ထားမယ္ အားလုံးၿပီးမွငါ့ကိုႏႈိး မွန္ထဲမွာ
ကိုယ့္မ်က္ႏွာကိုယ္ျပန္ျမင္ရတာရွက္လို႕။”
:P:P:P

ဟုိဘက္ခုံ လူမလာေသးရင္ ငါ့အေရခြံ႕ေလး ခဏခၽြတ္တင္ထားပါရေစ
ဒါမွ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ညွပ္စမ္း ေခါင္းေပါ့သြားေအာင္ ညွပ္စမ္း


...... ၾကားေနရတယ္ စိတ္ရႈပ္ေလးလံမႈေတြ.........


ဂ်ဴ