သူငယ္ခ်င္း  

Posted by MANORHARY

Sunday, October 11, 2009

သူငယ္ခ်င္း

ဒုိင္ႏိုေဆာ ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲလွ်င္ ဒိုင္ႏို-ခြန္အားၾကီးမားေသာ၊ ေဆာ( ေဆာရပ္စ္ ဆိုတဲ႔စကားကလာတာ) အိမ္ေျမွာင္ ဟူ၍ရသည္ ... ခြန္အားၾကီးေသာအိမ္ေျမွာင္ၾကီးမ်ားသည္ ကမာၻကို ႏွစ္သန္းေပါင္း ၁၆၀ အုပ္စိုးသြားခဲ႔ဖူးသည္ ...။ယခု ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ား မ်ိဳးတုန္းသြားျပီျဖစ္သည္ ...။ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားသည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ အယူရိွသည္႕ လူသည္ ဒိုင္ႏိုေဆာႏွင္႔ယွဥ္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ ၾကံ႕ခိုင္မႈပိုင္းတြင္သိသိသာသာ အားနည္းေနျပီး အခ်င္းခ်င္းရန္လိုမႈႏွင္႔ ေလာဘစိတ္တြင္ သိသိသာသာ အားေကာင္းေနသည္။
ယခု လူသားမ်ားသည္ နယူကလီးယား စြမ္းအင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီဟူ၍ ဂုဏ္ယူေနၾကသည္ ...။ သို႕ေသာ္ မိမိတို႕၏ စိတ္ကို ႏိုင္နင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီဟု အာမမခံႏိုင္ေသး ...။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ စစ္ပြဲတြင္ အသံုးမျပဳရန္ ကန္႕သတ္ထားေသာ နယူကလိယ ထိပ္ဖူးတပ္ ဒုံးက်ည္မ်ား ကမာၻ႔ေလထုထဲတြင္ ၀ဲပ်ံလာႏိုင္ေသးသည္ ...။ လူသည္ အခ်င္းခ်င္းစိတ္မခ်ရေတာ႔သည္႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္သို႕ တေရြ႕ေရြ႕ခ်ဥ္းကပ္လာသည္


မေသခ်ာမႈမ်ားျဖင္႔ ခ်ိန္သီးအလႊဲၾကမ္းလာေသာ ရာစုသစ္ထဲတြင္ ... လူသားအားလံုး စိုးရိမ္မႈတစ္ခုစီမက ရိွေနၾကသည္။ မေသခ်ာမႈမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုခုကိုေတာ႔ေသခ်ာလိုက္ခ်င္သည္။ ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ားအဆိုအရ ဘုရားသခင္သည္ လူကို ဖန္ဆင္းခ်ိန္တြင္ေျမၾကီးကို အသံုးျပဳခဲ႔သည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ျဖစ္ႏိုင္သည္ ... မၾကာမၾကာ ဗြက္ထေနေသာ စိတ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။ ထိုစိတ္သည္ တစ္ခုခုကိုလိုအပ္ေနတတ္သည္ ...။ မတည္ျငိမ္ေသာ ေလာကတြင္ တစ္ခုခုကို ယံုၾကည္လုိက္ခ်င္သည္။ ... တစ္ေယာက္ေယာက္ကို စိတ္ခ်ထားခ်င္သည္ ...။ ထိန္ခ်န္ထားရန္မလိုေသာ နားတစ္စံုကို လူသားတိုင္း လိုခ်င္ခဲ႔ၾကသည္ ...။ မိမိကိုယ္မိမိ ထက္နားလည္ေပးႏိုင္မည္႕သူတစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြခ်င္စိတ္သည္ ... ဘုရားသခင္၏ ေျမၾကီး မသန္႕ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္...။

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ကနားလည္လွ်င္ အနည္းဆံုးစိတ္ခ်မ္းသာရမည္ဟု လူသည္ေတြးေတာလာသည္။ ထိုေၾကာင္႔ ေတြ႕ရိွသမွ် ပရုိင္းမိတ္မ်ားသည္ အစုအဖြဲ႕ႏွင္႔ေန၍ အစုအဖြဲ႕ႏွင္႔သာေသၾကသည္။ ကမာၻဦးလူသည္ ပထမဆံုး သူငယ္ခ်င္းကို တင္းပုတ္ျဖင္႔ ရိုက္မိေကာင္းရိုက္မိႏိုင္သည္...။ သို႕ေသာ္ သူ၏ မညီညာေသးေသာ သြားမ်ားျဖင္႔ ရယ္ျပဖုိ႕ ၾကိဳးစားခဲ႔မည္မွာေသခ်ာသည္။ အေမႊးအမွ်င္ထူထပ္ေသာ လက္မ်ားျဖင္႔ တစ္ေယာက္ႏွင္႔တစ္ေယာက္ေပြ႕ဖက္ကာ မပီမသ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္ရင္း ေပ်ာ္ခဲ႔ၾကမည္မွာေသခ်ာသည္။ သူငယ္ခ်င္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ႏွလံုးခုန္သံမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစသာ ဂုဏ္သတၱိရိွခဲ႔သည္ဟု ယူဆရသည္။ ဂူေအာင္းလူသည္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းပံုကို ေက်ာက္တံုးႏွင္႔ဆြဲျပီး တဟားဟားရယ္ေနမည္ဟု မေသခ်ာေသာ ေကာက္ခ်က္ကို ေတြးေတာျခင္းျဖင္႔သာ ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ လက္ခံမိသည္။

ရာဇ၀င္ အဆက္ဆက္တြင္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားသည္ ရွားပါးခဲ႔ၾကသည္..။ အသက္တစ္ရာမေနရေသာ္လည္း အမႈတစ္ရာေပြရသည္ဟုသာရိွသည္။ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္ရရန္ အသက္သည္ အာမခံခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပါ..။ တစ္ခ်ိဳ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းေနဖက္မ်ားသာျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္္မွ်သာျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ေမးထူးေခၚေျပာသာျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ လမ္းေတြ႕လွ်င္ျပံဳးျပရံုသာျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားဆီသို႕ နာေရးကိစၥမွအပ သြားရန္မလိုအပ္ပါ။ကိုယ္႔ႏွလံုးခုန္သံျဖင္႔ အသက္ရွဴေနေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို သင္ရခ်င္ခဲ႔ပါသလား ...။ သင္ငိုေနလွ်င္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေစာင္႔ဆိုင္းနားလည္ေပးႏိုင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ သင္ေတြ႕မိခဲ႔ပါသလား ...။ သူ႕ကိုယ္သူထက္ သင္႔ကို ပိုစိတ္ပူတတ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုးကို သင္မည္သို႕သတ္မွတ္ပါသလဲ ...။ သူငယ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုစရာတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ ခံစားနားလည္ရေသာ ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္သာျဖစ္သည္။
လိုေနတဲ႔အခ်ိန္မွာရိွမွ သူငယ္ခ်င္း ဆိုတဲ႔စကားပံုကိုမယံုၾကည္ပါ။ သူငယ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ သူ႕အလုပ္ႏွင္႔သူသာျဖစ္၍ ကိုယ္လိုေနခ်ိန္တိုင္းရိွခ်င္မွရိွပါလိမ္႔မည္။ သူငယ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ စာေျခာက္ရုပ္တစ္ရုပ္လို တစ္ေနရာထဲတြင္အျမဲရပ္တန္႕ေနေသာသေဘာမရိွဟုယူဆပါသည္။ ငယ္တုန္းက ခင္မင္ခဲ႔ျခင္းမွာ တစ္သက္လံုးဆက္လက္ခင္မင္ေနမည္ဟူေသာ ကတိက၀တ္တစ္ခုမဟုတ္ခဲ႔ပါ...။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ရာသီဥတုလို ေျပာင္းလဲတတ္သည္ ...။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ျဗဟၼစိုရ္ တရားလိုေခါင္းပါးတတ္သည္။သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ၀ိုင္ပုလင္းမ်ားလို ႏွစ္ခ်ိဳ႕ေလ တန္ဖုိးၾကီးေလဟု တစ္ထစ္ခ်မယူဆခဲ႔ပါ ...။ သံပုရာသီးမ်ားလို ၾကီးေလခ်ဥ္ေလလည္းျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွားယြင္းသြားၾကသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ တန္ရာတန္ေၾကးမေပးဘဲ အလကားရခ်င္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕တည္းမဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို လုိအပ္သည္ထက္ပို၍ စိတ္ခ်မိေသာေၾကာင္႔လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕ ကိုယ္တုိင္သူငယ္ခ်င္းေကာင္းျဖစ္ဖို႕လိုသည္ ဟူေသာစကားမွာရယ္စရာေကာင္းလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားမရရိွခဲ႔ဖူးေသာေၾကာင္႔ ကိုယ္တိုင္ မည္သို႕ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားရမည္ဟု မသိခဲ႔ၾကေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ မဆိုးေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဟု ေခၚႏိုင္ပါသလား။ ထုိေမးခြန္းသည္ ရယ္စရာမေကာင္းေၾကာင္း သင္လည္းသိပါလိမ္႔မည္။

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုသည္မွာ လိုအပ္ရင္ အသက္ေပးသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အသက္ကိုေပးလိုက္ရျခင္းမွာ သိပ္အပန္းမၾကီးလွပါ။ အကယ္၍ တစ္ခ်ိန္တြင္ အသက္တစ္ခုေပးလိုက္ရံုမွ်ျဖင္႔ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခြင္႔ရိွမည္ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္အား အေၾကာင္းၾကားေစလိုပါသည္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏ အျပံဳးသည္ စံပယ္ပန္းတစ္ပြင္႔ထက္ ျဖဴစင္ေမႊးျမသည္ဟူေသာ အဆိုကို ကြ်ႏု္ပ္က လက္ခံမိသည္။ ေန႕တိုင္းအရိပ္တၾကည္႕ၾကည္႔စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ အပင္ေလးတစ္ပင္ အပြင္႔ပြင္႔လာတိုင္း ၀မ္းေျမာက္တတ္သူမ်ားသည္ အပင္ေသသြားေသာအခါ ငိုရတတ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ႏွလံုးသြင္းမွားခဲ႔ေသာ ဥယ်ာဥ္မႈးတစ္ေယာက္ကို မေလွာင္ေျပာင္ရက္ပါ။ ေသဆံုးသြားေသာ ပန္းပင္ေလးတစ္ပင္သည္ သူ႕ဘ၀၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ဟု ခံစားမိေသာေၾကာင္႕ျဖစ္သည္။ ထြက္ခြာသြားေသာ သူငယ္ခ်င္းအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္လုပ္ႏိုင္သည္မွာ ေမတၱာပို႕သည္႕အခါ မသိမသာ ေမ႔ေလ်ာ႔ထားလိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဤကိစၥသည္ မျဖစ္ႏိုင္မွန္း အားလံုးသိျပီးသားျဖစ္သည္။မိမိစိတ္ကို မသိသူတစ္ေယာက္သည္ သူတစ္ပါးကို နားလည္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထင္မွားျခင္းတစ္ခုသာျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္သူသည္ အပူမ်ားအနားသို႕မလာပါ ...။ ေ၀းေ၀းမွာေအးေအးေနပါလိမ္႔မည္။ ထုိသို႕ေနျခင္းမွာ သူ႕ကိုယ္သူနားလည္ေသာေၾကာင္႔သာျဖစ္သည္။ သူသည္ ပူေလာင္မႈမ်ားကိုသာ မုန္းတီးတတ္ေသာ္လည္း အပူကိုသယ္ေဆာင္လာသူမ်ားကို မမုန္းတီးတတ္ပါ။ သူသည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို အသက္ရွဴရန္ကိစၥတစ္ခုလို လိုအပ္ေနခဲဲ႔ျပီး သူလိုအပ္ေသာ အသက္ရွဴကိရိယာအတြက္ သူ႕တြင္ ကံတရားအလံုအေလာက္ပါမလာျခင္းမွာ ပါရမီႏံုနဲ႔မႈတစ္ခုသာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႕အတြက္ ငိုၾကီးခ်က္မျဖစ္ေနေလာက္ေအာင္ သူလည္းမအား။ ထို႕ေၾကာင္႔ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္ကို ရျခင္းမရျခင္းမွာ ကံတရားႏွင္႔ဆိုင္သည္ဟု သူေတြးခဲ႔သည္။ ထိုအယူအဆအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္က သူ႕ကို နားမလည္ႏိုင္ခဲ႔ပါ။ သတၱ၀ါတစ္ခု ကံတစ္ခုဟုေျပာေနသူသည္ပင္ ထုိစကားလံုးကို ေျပာခါနီးစဥ္းစားခ်ိန္တြင္ကံတစ္ခု ၊ ေျပာလိုက္ခ်ိန္တြင္ ကံတစ္ခု ... စုစုေပါင္း ကံႏွစ္ခု လုပ္ျပီးေနျပီျဖစ္၍ သူ႕ အဆိုကို သူ႕ အျဖစ္အပ်က္က ျပန္ေခ်ပေနသလိုျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ... အတိတ္ကံကိုု စကားထဲထည္႕ေျပာရေလာက္ေအာင္ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္မလာခ႔ဲပါ....။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ်ရွာလွ်င္ေတြ႕မည္ဟု သင္ယူဆပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္မရိွခဲ႔ေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို လူက ျပန္ရွာေနျခင္းမွာ အနည္းငယ္ စြန္႕စားခန္းဆန္ေနႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကံဆိုးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး သင္သည္ကံေကာင္းသူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါေသးသည္။

ထီေပါက္စဥ္ႏွင္႔တိုက္ျပီးမွ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ လႊင္႔ပစ္လိုက္ရေသာ ထီလက္မွတ္မ်ားလို ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ေမွ်ာ္လင္႔သလို မျဖစ္ခဲ႔ျခင္းအတြက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို လႊင္႔ပစ္ခဲ႔သည္။ ထို႕အတြက္ မည္သူမွ တခုတ္တရ ေနာင္တမရခဲ႕ၾက ...။ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ေလးပင္ မလုပ္ႏိုင္ၾကဘဲ တစ္ခါတည္း လႊင္႔ပစ္လိုက္သည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ တန္ရာတန္ေၾကးထက္ပို၍ အဆေပါင္းမ်ားစြာေမွ်ာ္လင္႔ခဲ႔ေသာ ႏွလံုးသြင္းမမွန္ကန္မႈ ျပင္းအားမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္လိမ္႔မည္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳး၍ ပန္းသီးမ်ား၊ သစ္ေတာ္သီးမ်ား၊ မာလကာသီးမ်ားႏွင္႔ ဖရဲသီးမ်ား သီးပြင္႔ျပီးသကာလ စပ်စ္သီးမသီးလာ၍ ခုတ္လိုက္သူမ်ားလည္း ရိွေကာင္းရိွႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ သင္သည္ စိုက္ပ်ိဳးသေလာက္ရိတ္သိမ္းျပီးသားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။

သူငယ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ ခပ္ေ၀းေ၀းမွ သူစိမ္းမ်ားသာ ျဖစ္လာခြင္႔ရိွေသာ ရပိုင္ခြင္႔တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သင္႔ကိုနားလည္ေသာ အေဖသည္ သင္႔သူငယ္ခ်င္းျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ သင္႔ကိုနားလည္ေသာအေမသည္ သင္႔သူငယ္ခ်င္းျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွေရာ မိဘထံမွပါ သင္ မုန္႕ဖိုးရႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။ သူငယ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ သင္သိပ္ခ်စ္ေသာ ေခ်ာကလက္ အမည္ရိွသည္႕ ေခြးမေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းဆိုသည္မွာ ေဘာ္ဂီအမည္ရတဲ႔ ငါးကေလးတစ္ေကာင္လည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္္ ...။ အနည္းဆံုးသူ႕ကိုေတြ႕လို႕ သင္ျပံဳးရသည္ဆိုလွ်င္ သူသည္ သင္႔သူငယ္ခ်င္းျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

အခါတပါးက တရားက်င္႔တဲ႔ရဟန္းတပါးက တရားထူးအသိအျမင္ကိုရတဲ႕ေနာက္မွာ သူတရားရွဳမွတ္ေနၾက ေနရာက သစ္ပင္ေလးကိုေျပာတယ္ ... အစစအရာရာအတြက္ ေက်းဇူးပါကြယ္တဲ႔ ...။ ကြ်ႏု္ပ္လည္း တခါတေလ ထိုစကားလံုးကို က်က္မွတ္ထားမိသည္။ သို႕ေသာ္ အခုအထိ မေျပာရေသးသည္မွာ သူငယ္ခ်င္းဟူေသာ သတၱ၀ါမ်ားသည္ ၂၁ ရာစုမတိုင္မီ မ်ိဳးသုဥ္းသြားခဲ႔ေသာေၾကာင္႔လည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေနရာမွားေရာက္လာေသာ သစ္ေစ႔တစ္ေစ႔လို ေက်ာက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အျမစ္စြဲဖို႕ ရူးသြပ္ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကေပးေသာလက္ေဆာင္ဟူေသာ စကားကိုေျပာခဲ႔သူကို ထုိင္ထ အၾကိမ္ငါးဆယ္ ဒဏ္ေပးခ်င္သည္။ မရိွေသာ အရာကို ေပး၍မရေၾကာင္း သက္ေသမျပခ်င္ေတာ႔ပါ ...။ အနည္းဆံုး ထုိသူသည္ လူစီဖဲဆိုေသာ ရုပ္အေခ်ာဆံုးနတ္သားအေၾကာင္းကို တီးၾကည္႕ေခါက္ၾကည္႕ဖို႕လိုပါမည္...။ ထို လူစီဖဲသည္ပင္လွ်င္ စာတန္ျဖစ္လာသည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ စာတန္သည္ ဘုရားသခင္၏ ျပတ္စဲျပီးသား သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

စီစီဖာ႔ထ္ လိွမ္႔တင္လိုက္ေသာ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးစာ အဓိပၸာယ္ရိွခဲ႔ေသာ သံေယာဇဥ္မ်ားစြာျဖင္႔ ခင္မင္ခဲ႔ျခင္းမ်ားသည္ ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္တြင္ ေနရာရွဳပ္လာေသာ သတင္းစာေဟာင္းတစ္ခုထက္မပိုေတာ႔ပါ။ ထို႕ေၾကာင္႔ ျဖစ္ျပီးပ်က္သြားသမွ်သည္ အေၾကာင္းတစ္၀က္ အက်ိဳးတစ္၀က္ တိတိက်က် ရိွေနသည္ဟု မေျပာႏိုင္ေတာ႔ပါ။ အေၾကာင္းမ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားစုေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး အက်ိဳးမ်ားသည္ ၾကီးမားသာျပႆနာတစ္ခုကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ျဖစ္ေစခဲ႔ျပီျဖစ္ျပီ ...။ ၁၀၀၀၀၁ ၾကိမ္ေျမ်ာက္ ထုႏွက္ခ်က္ တစ္ခုထဲေၾကာင္႔ ေက်ာက္ဖ်ာကြဲအက္သြားျခင္းမဟုတ္ပါ .. ေရွ႕မွ အၾကိမ္ ၁၀၀၀၀၀ ကုိလစ္လ်ဴမရွဳလိုက္ပါႏွင္႔ ...။

ေနာင္အခါလာ ေနာင္အခါေစ်းဟုေတြးမိသြားခ်ိန္တြင္ ... ကြ်ႏု္ပ္သည္ေတာ္ေတာ္စိတ္ခ်မ္းသာလာပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကံမေကာင္းခဲ႔သူတစ္ေယာက္သည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔မပတ္သက္၍ ကံေကာင္းခဲ႔သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္ဟု မည္သည္႕အခါမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိသို႕မယံုၾကည္၍သာျဖစ္သည္။ လစ္ဟာသြားေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားေနရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ တစ္ခုခု အစားထုိးတပ္ဆင္ၾကည္႕ရန္ စိတ္ကူးမရိွခဲ႔ပါ။ ထုိေနရာသည္ ႏွလံုးသားျဖစ္၍ အစားထိုးပစၥည္းတစ္ခုကို လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ...။

မီးစင္ၾကည္႕ကထားေသာ ေန႕စြဲမ်ားသာမ်ားသထက္မ်ားလာခဲ႔သည္။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ လံုေလာက္စြာေသာ အခ်ိန္တစ္ခုသို႕ဆိုက္ေရာက္ခဲ႔သည္ ...။
လစ္ဟာေနေသာ ေနရာကို စိတၱာႏုပႆနာ အလင္းေရာင္ျဖင္႔ ၾကည္႕မိသည္ ...။
ထုိေနရာတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားရိွျမဲရိွေနၾကေသးသည္ ...။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရလိုက္လြဲခဲ႔ေသာ ငါးတစ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္မိသြားေလသည္...။ ။
Zephyr

This entry was posted on 1:22 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

1 comments

Anonymous  

လစ္ဟာသြားေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားေနရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ တစ္ခုခု အစားထုိးတပ္ဆင္ၾကည္႕ရန္ စိတ္ကူးမရိွခဲ႔ပါ။ ထုိေနရာသည္ ႏွလံုးသားျဖစ္၍ အစားထိုးပစၥည္းတစ္ခုကို လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ...။