စြပ္ဖားလွည္း  

Posted by IDEA MAGAZINE

Sunday, April 26, 2009


စြပ္ဖားလွည္း

ေရွ႕မွာဘူတာရုံမရွိေတာ့ဘူး

အရင္းခံတေၾကာင္းစဲြ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါနဲ႔

ေန႕စိတ္ကူး ညအိပ္မက္က

အာလူးစားေနသူ

သုိးအုပ္ေတြ

အထီးက်န္ျခင္းမွာ

ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကိုျပတ္စဲျခင္းေရးထုိးဖို႕လက္မွတ္နဲ႔

ဆံခ်ည္မွ်င္ေတြဟာ

အက်ၤ ီေကာ္လံေပၚ

၀ဲက်လို႕။

ေ၀ဒီကို

This entry was posted on 7:19 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .